PRAVILA I UVJETI

Opći Uvjeti poslovanja

PRIHVAĆANJE NARUDŽBI

Obrt „Outdoor Mania“ nema nikakvih obveza prema narudžbi, osim ako je istu zaprimio u pisanom obliku. Obrt može, prema vlastitom izboru, odbiti narudžbu čak i nakon pregovora obavljenim s potencijalnim kupcem/korisnikom usluga  .

CIJENA

Cijene su izražene u kunama i EUR (informativno) s uključenim porezom, osim ako nije izričito drugačije navedeno od strane predstavnika Outdoor Manie.
Ako je potrebno PDV će biti plaćen prema važećoj stopi navedenoj u dodatku s navedenim cijenama.

ISPORUKA

Svi  rokovi korištenja usluga unaprijed moraju bit dogovoreni i definirani. Korisnik usluge potvrđuje da je bicikl pogledao, da je u ispravnom stanju, da isti zna voziti navedeni bicikl i koristiti se njime, te da sa istom upravlja i vozi na vlastitu odgovornost. Pregled bicikla te potvrdu o upravljanju na vlastitu odgovornost korisnik potvrđuje svojim potpisom na „dostavnici“. Ukoliko korisnik preuzme bicikl, a ne potpiše „dostavnicu“ smatrati će se da je samim preuzimanjem bicikla isti pregledao te potvrdio upravljanje istim na vlastitu odgovornost.
Korisnik usluge je OBAVEZAN koristiti zaštitnu kacigu prilikom vožnje bicikala!!!!
U određenim uvijetima najma „Outdoor Mania“ može zatražiti korisnika novčani polog kao osiguranje bicikla od štete te će mu isti biti vraćen prilikom povrata ispravnih bicikala.

„Outdoor Mania“ obvezuje se dostaviti bicikle na raspolaganje korisniku na unaprijed dogovoreno mjesto korištenja.

UVJETI PLAĆANJA

Usluga se plaća prilikom preuzimanja bicikla i druge opreme na korištenje. Iznimno plaćanjeme može biti najkasnije prilikom vraćanja bicikla i druge opreme. Prilikom vraćanja bicikla i druge opreme, korisnik i predstavnik obrta će zajedno pogledati korištenu opremu. U slučaju utvrđenja kvara, savijanja  ili loma, korisnik se obvezuje namiriti obrtu  redovnu tržišnu cijenu za dio koji se treba zamijeniti ili popraviti.

OŠTEĆENJA OPREME

Ukoliko se neopreznim korištenjem bicikala iste izgrebu „Outdoor Mania“ ima pravo povećati cijenu najma za 100%. Sve veće kvarove na biciklu i opremi uzrokovane nestručnim i neopreznim upravljanjem korisnik je dužan podmiriti sukladno cjeniku glavnog zastupnika u RH. Prilikom najma torbe s opremom korisnik je dužan sadržaj torbe vratiti u prvobitnom stanju.Ukoliko je zračnica upotrebljena staru zračnicu OBAVEZNO ostaviti u torbi. U suprotnome najam torbe se uvećava za 100%.

POLOG

Za bicikl čija tržišna vrijednost prelazi 3000 kuna „Outdoor Mania“ može zatražiti polog osiguranja od minimalno 10% tržišne vrijednosti novog bicikla. Isti polog bit će vraćen ukoliko korisnik vrati ispravnu i neoštećenu biciklu.

Korisnik može biti oslobođen plaćanja pologa uz uslugu praćenja licenciranog biciklističkog vodiča od strane Outdoor Manie.

PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

„Outdoor Mania“ zadržava apsolutno pravo vlasništva nad biciklama i opremom danom na korištenje. Ukoliko korisnik ne vrati po isteku korištenja bicikla, isti odgovara vlasniku obrta za štetu u visini nabavne vrijednosti iste takav bicikl istih karakteristika u Republici Hrvatskoj.

JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
„Outdoor Mania“ jamči da su isporučeni bicikli u skladu s njihovim tehničkim specifikacijama te da nemaju greške u funkcioniranju.

1.
PRIHVAĆANJE OVIH OPĆIH UVJETA

S izvršenom narudžbom od strane kupca, smatra se da je isti prihvatio ove Opće Uvjete poslovanja.

CJELOKUPNI DOGOVOR

Ovi opći uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između kupca/korisnika i Ales Hrvatin te zamjenjuju sve prethodne predmetne sporazume i dogovore, vezane na predmet poslovanja.